تسهیلات با سامانه فرابانک ملت

تسهیلات با سامانه فرابانک ملت مشتریان بانک ملت می‌توانند از طریق سامانه فرابانک نسبت به دریافت تسهیلات موجود در این سامانه بصورت غیرحضوری اقدام کنند


توضیحات بیشتر

تسهیلات با سامانه فرابانک ملت مشتریان بانک ملت می‌توانند از طریق سامانه فرابانک نسبت به دریافت تسهیلات موجود در این سامانه بصورت غیرحضوری اقدام کنند

بانک ملت

نام بانک

تسهیلات با سامانه فرابانک

نام وام

23%

سود

200 میلیون تومان

سقف وام

مسدودی سپرده

نوع ضمانت

ضامن رسمی

اعتبار شغلی

برای برخی از تسهیلات این سامانه نیاز به ایجاد میانگین حساب یا داشتن سپرده بلند مدت است

نیاز به سپرده

قرض الحسنه

حساب سپرده لازم

دارد

مسدودی سپرده

60 ماه

مدت زمان مسدودی سپرده

در تسهیلات با ضمانت سپرده بلندمدت،‌ مسدودی سپرده تا تسویه کامل وام است

60 ماه

حداکثر زمان بازپرداخت

بازپرداخت این تسهیلات ۳۶-۶۰ ماه است.

5,638,094 تومان

قسط وام

این مبلغ قسط برای سقف وام ۲۰۰ میلیون تومان است

 
   

138,285,653 تومان

کل سود وام

338,315,653 تومان

مجموع رقم وام و سود

-

سپرده جداگانه

۳۰ هزار تومان شامل تشکیل پرونده و اعتبار سنجی

هزینه‌های جانبی

وام‌گیرنده به بانک بدهکار یا دارای چک برگشتی نباشد

شرایط و مقررات

وام‌گیرنده از مشتریان بانک ملت باشد

 

 

 


لیست مقالات