تسهیلات اعتباری سپرده‌گذاران بانک سامان

تسهیلات اعتباری سپرده‌گذاران بانک سامان برای کسانی است که حساب بلند مدت دارند و می‌توانند تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و تا ۸۰ درصد سپرده خود وام بگیرند


توضیحات بیشتر

تسهیلات اعتباری سپرده‌گذاران بانک سامان

بانک سامان

نام بانک

تسهیلات اعتباری سپرده‌گذاران

نام وام

23%

سود

200 میلیون تومان

سقف وام

مسدودی سپرده

نوع ضمانت

دارد

نیاز به سپرده

بلندمدت

حساب سپرده لازم

5,000,000 تومان

میزان سپرده

15%

سود سپرده

دارد

مسدودی سپرده

36 ماه

مدت زمان مسدودی سپرده

80%

نسبت مبلغ وام به میزان سپرده

33 ماه

حداکثر زمان بازپرداخت

حداکثر زمان بازپرداخت ۳۶ ماه است که بدلیل ۳ ماه تنفس در ۳۳ قسط مساوی پرداخت می‌شود

8,234,009 تومان

قسط وام

71,722,306 تومان

کل سود وام

265,221,667 تومان

مجموع رقم وام و سود

-

سپرده جداگانه

این تسهیلات ابتدا ۳ ماه تنفس دارد

شرایط و مقررات

وام گیرنده نباید به بانک بدهکار و یا دارای چک برگشتی باشد

 


لیست مقالات